Skip links

vizualizace
& animace

vizualizace interiérů a exteriérů, 3D modelování, animace, videoprezentace a střih, interaktivní prohlídky s možností využití virtuální reality

vizualizace

interiérů


vizualizace a video prezentace formou procházky interiérem s možností animací interaktivních částí

vizualizace

exteriérů


vizualizace exteriérů s 360° zobrazením pohledů na fasádu pro lepší představu a orientaci

interaktivní

design


prezentace interiérů s plně interaktivním prostředím, nočním a denním režimem a s možností okamžité úpravy návrhu a změny materiálů 

virtuální

realita


prohlídka interiéru pomocí virtuální reality s plně interaktivním prostředím